ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

BLUE NIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการ

กองตำรวจสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีตกลงราคา

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อ อะไหล่อากาศยานไร้นักบิน จำนวน 2 รายการ

ดูเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วย สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) เรื่องขายทอดตลาด

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ