ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

BLUE NIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

พิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการ

กองตำรวจสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 80 คัน

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 57 คัน

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองบังคับการตำรวจจราจร เรื่องขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ จักรยานยนต์จำนวน 41 คัน

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ