ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

BLUE NIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

NOSTALGIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

BLUE NIGHT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

MEMOIRS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incidid.

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร ๗ กองตำรวจสื่อสาร

ดูเพิ่มเติม

ประกาศการจำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร ๓ กองตำรวจสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ