ปณิธานความดี กองตำรวจสื่อสาร

"มุ่งมั่นงานสื่อสาร รักษาธรรมาภิบาล บริการด้วยน้ำใจ"

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

27/07/2559

รอง ผบก.สส. พร้อมคณะตรวจประเมิน ศบส.และ ผกก.ฝสส.7 สส. ตรวจประเมิน ศบส.9 ยะลา

26/07/2559

รอง ผบก.สส. นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแนะนำสถานที่ให้บริษัทต่างๆเพื่อติดตั้ง CCTV

26/07/2559

รอง ผบก.สส.เข้าร่วมประชุมสรุปบทเรียนการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร

กิจกรรมทั้งหมด ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือฯจริยธรรม จรรยาบรรณตำรวจ

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาสัมพันธ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ

สามารถเข้าถึงสมุดโทรศัพท์ตำรวจ ได้ถึง 3 ช่องทาง เว็บ App และ PDF

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

ข่าวทั้งหมด ..

ข่าวประกวดราคา

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนแถว 2 ชั้น 20 ห้อง ฝสส.3 สส.(ศบส.2 ชบ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ(แฟลตลาดโตนด) สทส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดูเพิ่มเติม

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ฝ่ายการสื่อสาร 1 กองตำรวจสื่อสาร (งานสื่อสารสารมวลชนสัมพันธ์)

ดูเพิ่มเติม

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด ..

Police TV : สถานีทีวีเพื่อประชาชน
ระบบงานตำรวจ