กองตํารวจสื่อสาร

กิจกรรมทั้งหมดผบก.สส.และคณะร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ

โครงการฝึกทบทวนการขับขี่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ฯ การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35


ผบก.สส. ปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันสถาปนา 67 ปี กองตำรวจสื่อสาร

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผบก.สส. ร่วมพิธีเปิดงานครบรอบการสถาปนากองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 67 ปี


กองตำรวจสื่อสาร ติดตั้งวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE และรีพีทเตอร์ เพื่อส...

กองตำรวจสื่อสาร ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE และรีพีทเตอร์ เพื่อสนับสนุนงาน "รวมพลคนกู้ภัย...


กองตำรวจสื่อสารจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาประส...

กองตำรวจสื่อสารจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลในการปฏิบัติงานด...


ผบก.สส. ขึ้นบัลลังก์ชี้แจง สนช. บทบัญญัติเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉิน 191 แห...

พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ ผบก.สส. ขึ้นบัลลังก์ชี้แจงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในประเด็นที่เกี่ยวกับบทบัญญั...


การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

กองตำรวจสื่อสาร เปิดให้บริการวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อจัดทำและยื่นรายงานการแพ...