กองตำรวจสื่อสาร ติดตั้งวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE และรีพีทเตอร์ เพื่อสนับสนุนงาน "รวมพลคนกู้ภัย 2562"


Posted On :: 2019-03-22 13:57:55
Update At :: 2019-03-22 13:57:55

กองตำรวจสื่อสาร ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล PS-LTE และรีพีทเตอร์ เพื่อสนับสนุนงาน "รวมพลคนกู้ภัย 2562" ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 62