กองตำรวจสื่อสารจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลในการปฏิบัติงานด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองตำรวจสื่อสาร


Posted On :: 2019-01-26 02:58:01
Update At :: 2019-01-26 02:58:01

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ กองตำรวจสื่อสารจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลในการปฏิบัติงานด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองตำรวจสื่อสาร ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ