กองตํารวจสื่อสาร

ข่าวประกาศทั้งหมด


แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดต่อสื่อสารในการถวายความปลอดภัย จำนวน 6 รายการ (รหัสเผยแพร่แผน M62110011343)


Update ณ วันที่ : 2019-11-19 14:48:13

สัญญาซื้อขายระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ตร.


Update ณ วันที่ : 2019-11-13 14:40:41

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ ขอนแก่น (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:57:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ นครสวรรค์ (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:56:20

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ เชียงใหม่ (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:55:28

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ กทม (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:54:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ พิษณุโลก (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:53:30

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์นครราชสีมา (ครั้งที่ ๓)


Update ณ วันที่ : 2019-07-25 10:50:25

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ พิษณุโลก (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:37:04

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ นครสวรรค์ (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:36:05

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ นครราชสีมา (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:35:08

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ ขอนแก่น (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:33:48

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:32:46

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฏร์ เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)


Update ณ วันที่ : 2019-06-26 15:31:59

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. พิษณุโลก


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:42:47

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครสวรรค์


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:41:50

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครราชสีมา


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:40:50

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. นครราชสีมา


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:40:27

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. เชียงใหม่


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:39:16

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. ขอนแก่น


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:35:54

ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอชื่อแบ่งเวลาดำเนินรายการ สวพ. กรุงเทพมหานคร


Update ณ วันที่ : 2019-05-31 09:32:43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ HDMI


Update ณ วันที่ : 2019-01-30 06:16:39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ CAT MPLS ความเร็ว 50 Mbps จำนวน 2 วัน


Update ณ วันที่ : 2019-01-30 06:16:06

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ ดาวเทียม ตร.


Update ณ วันที่ : 2019-01-20 23:42:32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ กองตำรวจสื่อสาร (บางเขน)


Update ณ วันที่ : 2018-12-18 22:05:22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมรถยนต์ทะเบียนโล่ 10332 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Update ณ วันที่ : 2018-11-28 16:22:00

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯตรวจซ่อมเครื่องโทรสาร


Update ณ วันที่ : 2018-11-22 09:45:27

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:08:07

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:07:00

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:06:13

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:05:39

ประกาศ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


Update ณ วันที่ : 2018-11-18 04:04:52