หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายการสื่อสาร 1

เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ สังกัดกองตำรวจสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบการับ-ส่งข่าว รายงานข่าวด่วน เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติการสื่อสารถวายความปลอดภัยและบุคคลสำคัญ กำหนดนามเรียกขาน

อำนาจหน้าที่
ผู้บังคับบัญชา
ติดต่อ
กองตำรวจสื่อสาร [ Communications Police ]