กองตํารวจสื่อสาร

ผบช.สทส.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง


Posted On :: 2018-11-22 09:13:07
Update At :: 2018-11-22 09:13:07

25 มิ.ย.61 เวลา 07.30 น. ผบช.สทส.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการติดตั้ง รื้อถอน ตรวจซ่อมบำรุงรักษาเสาและสายอากาศ รุ่นที่ 2/2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองตำรวจสื่อสาร ระหว่างวันที่ 25 - 29 มิ.ย.61