หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (IP PHONE )

หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( IP PHONE )

  ดาวน์โหลด หมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( IP PHONE )
และคู่มือการใช้งานระบบโทรศัพท์ไอพีประจำสถานีตำรวจ
ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน IPX User Manual.pdf
ดาวน์โหลด บัญชีหมายเลขโทรศัพท์แบบไอพีประจำสถานีตำรวจระยะที่ 1-2-3
ดาวน์โหลด การใช้งานโทรศัพท์แบบ IP โดยย่อ
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งโปรแกรม CSipSimple


ตำรวจภูธรภาค 5 สัมภาษณ์ พล.ต.ต.พรกุศล ยศธร ผู้บังคับการกองตำรวจสื่อสาร
ประเด็นการติดตั้งตู้โทรศัพท์ระบบ ip หน่วยงานตำรวจในสังกัดภาค 5,และภาค 6
ในโอกาสที่เดินทางไปตรวจศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (191)
พร้อมคำแนะนำในการใฃ้งานระบบโทรศัพท์สายตรง ที่ใฃ้งานร่วมกับ IP PHONE

( ขอขอบคุณศูนย์ผลิตรายการ ตำรวจภูธรภาค 5 )