พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (สุราษฎร์ธานี)


Posted On :: 2023-01-25 09:53:16
Update At :: 2023-01-25 09:53:16

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. และ พ.ต.ท.วรพงษ์ บูรณโภคา สว.กวท.สส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (สุราษฎร์ธานี) โดยมี พ.ต.ต.สุชาติ ศรียาเทพ สว.ฝสส.๖ สส. (ศบส.๘ สฎ.) และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส. จำนวน ๑๐ นาย ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ ณ ศูนย์บริการเทคนิคสื่อสาร ๘ (สุราษฎร์ธานี)