พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี)


Posted On :: 2023-01-26 07:26:50
Update At :: 2023-01-26 07:26:50

วันที่ ๒๕ ม.ค.๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี) โดยมี เจ้าหน้าที่ สวพ.(สฎ.) ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี)