พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. ตรวจเยี่ยม ฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส.


Posted On :: 2023-01-27 15:55:34
Update At :: 2023-01-27 15:55:34

วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.อธิศวิส กมลรัตน์ ผบก.สส. และ พ.ต.ท.วรพงษ์ บูรณโภคา สว.กวท.สส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส. โดยมี พ.ต.อ.คมศักดิ์ มัชฌิมวงศ์ ผกก.ฝสส. ๖ สส. และ ข้าราชการตำรวจฝ่ายการสื่อสาร ๖ สส. จำนวน ๙ นาย ให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้ารายงานผลปฎิบัติ หน้าที่ ปัญหา ขัดข้อง อุปสรรคในการปฎิบัติงานให้ทราบ ณ ฝ่ายการสื่อสาร ๖ กองตำรวจสื่อสาร